شهرک صنعتی چرمشهر

نام شهرک وسعت (هکتار) تأسیس اراضی واگذار شده (هکتار) تعداد قرارداد منعقد شده تعداد واحد به بهره‌برداری رسیده اشتغال فعال
چرمشهر ۲۰۰ ۱۳۶۴
بیشتر بخوانید...