شهرک صنعتی چرمشهر

نام شهرک وسعت (هکتار) تأسیس اراضی واگذار شده (هکتار) تعداد قرارداد منعقد شده تعداد واحد به بهره‌برداری رسیده اشتغال فعال
چرمشهر ۲۰۰ ۱۳۶۴ ۱۲۳.۵۱ ۳۰۷ ۱۸۶ ۲۲۳۵
برچسب‌ها: